<noframes id="t3rv3"><address id="t3rv3"></address>
   <address id="t3rv3"></address>

   <address id="t3rv3"><nobr id="t3rv3"><progress id="t3rv3"></progress></nobr></address>

     
      
    產品展示

    PRODUCT DISPLAY

    您的位置:

    可編程控制器

    FX3U, FX3G, FX3UC, FX2N, FX2NC系列 可編程控制器

    0.00
    0.00
      

    FX3U, FX3G, FX3UC, FX2N, FX2NC系列 可編程控制器

    ● 第三代微型可編程控制器 
    ● 基本單元自帶兩路高速通訊接口(RS422&USB 
    ● 內置高達32K大容量存儲器 
    ● 標準模式時基本指令處理速度可達0.21μs
    ● 控制規模:14~256點(包括CC-LINK網絡I/O 
    ● 定位功能設置簡便(最多三軸) 
    ● 基本單元左側最多可連接4FX3U特殊適配器 
    ● 可實現浮點數運算 
    ● 可設置兩級密碼,每級16字符,增強密碼保護功能

    ● 第三代微型可編程控制器
    ● 內置高達64K大容量的RAM存儲器
    ● 內置業界最高水平的高速處理0.065μS/基本指令
    ● 控制規模:16~384(包括CC-LINK I/O)
    ● 內置獨立3100kHz定位功能(晶體管輸出型)
    ● 基本單元左側均可以連接功能強大簡便易用的適配器

    ● 控制規模:16~256
    ● 內置8K容量的RAM存儲器,最大可以擴展到16K
    ● CPU運算處理速度0.08μS/基本指令
    ● FX2N系列右側可連接輸入輸出擴展模塊和特殊功能模塊
    ● 基本單元內置2軸獨立最高20kHz定位功能(晶體管輸出型)

    控制規模:16~256
    ● 連接器輸入輸出型的緊湊型標準機型
    ● CPU運算處理速度0.08μS/基本指令
    ● 內置8K容量的RAM存儲器,最大可以擴展到16K
    QD75P4
    QJ71LP21-25
    QJ71C24N-R2
     Q04UDHCPU
    QD75P4
    QJ71LP21-25
    QJ71C24N-R2
     Q04UDHCPU
    QD75P4
    QJ71LP21-25
    QJ71C24N-R2
     Q04UDHCPU
    QD75P4
    QJ71LP21-25
    QJ71C24N-R2
    Q04UDHCPU
    QD75P4
    QJ71LP21-25
    QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU,QD75P4,QJ71LP21-25,QJ71C24N-R2, Q04UDHCPU
    AJ71C23-S3 
    A1SHCPU
    A2SHCPU
    A2USHCPU-S1
    A1SCPUC24-R2
    A1SJHCPU
    A1SCPU
    A1SCPU-S1
    A2SCPU 
    A2USCPU
    A2USCPU-S1
    A2USCPU-S60
    A2ASCPU-S60  
    A2USCPU-S30
    A2USCPU-M128
    A3USCPU-M128
    A1SJHCPU       Q2ASCPU   Q2ASCPU-S1   Q2ASHCPU          Q2ASHCPU-S1           Q2ASHCPU-S124  A0J2CPU        A0J2HCPU  A0J2HCPUP21  A1SJCPU-S3        A171SHCPUN            A172SHCPUN     A173UHCPU      A273USHCPU  A273UHCPU  A273UHCPU-S3      A373UCPU              A0J2CPU-DC24   A1S32B         A1S33B      A1S35B  A1S38B            A1S52B                A1S55B         A1S58B         A1S68B      A1S38HB   A175B             A178B                 A1SH38B        A1S52B-S1      A1S55B-S1   
    A1S58B-S1         A1S65B-S1             A1S68B-S1      A1SNMCA-8KP    A1SNMCA-2KE    A1SNMCA-8KE       A2SMCA-14KP           A2SMCA-14KE    A2SNMCA-30KE   A2SNMCA-60KE   
    A2SMCA-30KP       A1S61P                A1S62P         A1S63P         A1S61PN     A1S62PN  A1SX10            A1SX20                A1SX30         A1SX40         A1SX40-S1   A1SX40-S2  A1SX41            A1SX41-S1             A1SX41-S2      A1SX42         A1SX42-S1   A1SX42-S2  A1S42X            A1SX71                A1SX80         A1SX80-S1      A1SX81      A1SX80-S2  A1SX81-S2         A1SX10EU              A1SX20EU       A1SY10         A1SY18A     A1SY22   A1SY28A           A1SY40                A1SY41         A1SY42         A1SY50      A1SY60   A1SY68A           A1SY71                A1SY80         A1SY81         A1SY10EU    A1SY14EU   A1SH42            A1SX48Y18             A1SX48Y58      A1SY18AEU      A1SY28EU    A1S63ADA   A1S66ADA          A1S64AD               A1S68AD        A1S62DA        A1S68DAI    A1S68DAV   A1ST60            A1S68TD               A1S62RD3       A1S62RD4       A1S64TCTT-S1 A1S64TCTTBW-S1    A1S64TCRT-S1          A1S64TCRTBW-S1 A1SD71-S2      A1SD71-S7     A1SD75P1-S1       A1SD75P2-S3           A1SD75P3-S3    A1SD75-C01H    A1SP60       A1SD75M1  A1SD75M2          A1SD75M3              AD75TU  A1SD61 A1SD62         A1SD62E    A1SD62D   A1SI61 A1SD62-S1  AJ65BTB1-16D          AJ65BTB2-16D   AJ65BTC1-32D   AJ65BTB1-16T    AJ65BTB2-16T      AJ65BTC1-32T          AJ65BTB2-16R   AJ65BTB1-16DT  AJ65BTB2-16DT   AJ65BTB2-16DR     AJ65SBTB1-16D         AJ65SBTB1-16D1 AJ65SBTB1-32D  AJ65SBTB1-32D1   AJ65SBTC1-32D     AJ65SBTC1-32D1        AJ65SBTB1-16T   AJ65SBTB1-32T  AJ65SBTC1-32T    AJ65SBTC1-32DT    AJ65SBTC1-32DT1       AJ65SBTB1-8D    AJ65SBTC4-16D  AJ65SBTW4-16D  

     
     
    乐彩网手机版